Načítání dat...
Vrácení zboží

Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

  1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu, může v termínu 14 dní od ní odstoupit bez uvedení důvodu.
  2. Terminu na odstoupení od kupní smlouvy se počítá od okamžiku převzetí zboží zákazníkem do vlastnictví.
  Adresa pro vrácení zboží: Ekskluzywna.cz, P.O. Box 73, (737 01) Český Těšín.
  3. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy podávajíc prodávajícímu prohlášení o odstoupení. Prohlášení je možné podat na formuláři, jehož vzor byl umístěný prodávajícím na internetové stránce obchodu na adrese: Formulář odstoupení. K zachování terminu postačí odeslání prohlášení před jeho uplynutím. Tento formulář o odstoupení může být zaslán poštou na adresu prodejce nebo e-mailem jako sken vyplněného formuláře odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu prodejce.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, je považována za neuzavřenou.
  5. Jestliže zákazník podal prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.
  6. Prodávající má povinnost neodkladně, ne později než v termínu 14 dní ode dne obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit mu všechny jím uskutečněné platby, v tom náklady na dopravu zboží k zákazníkovi. Prodávající může pozdržet vrácení platby obdržené od zákazníka do okamžiku obdržení zboží zpět anebo dodání zákazníkem potvrzení odeslání zboží, v závislosti od toho, která událost nastoupila dříve.
7 Jestliže zákazník využívající právo na odstoupení od smlouvy zvolil způsob dodání zboží jiný než obvyklý nejlevnější způsob dodávky nabízený prodávajícím, prodávající není povinen zákazníkovi vrátit jím hrazené dodatečné náklady.
  8. Zákazník má povinnost vrátit zboží Prodávajícímu neodkladně, jednak ne později než v termínu 14 dní ode dne, ve kterém odstoupil od Kupní smlouvy. Do zachování terminu postačí zaslání Zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím tohoto terminu.
  9. V případě odstoupení zákazník hradí pouze bezprostřední náklady vrácení zboží.
  10. Jestliže z ohledem na svůj charakter zboží nemůže být odesláno obyčejným způsobem poštou, prodávající informuje zákazníka o nákladech vrácení zboží na internetových stránkách obchodu.
  11..  Zákazník nese zodpovědnost za snížení hodnoty zboží, která je důsledkem nevhodného používání způsobem, který způsobí změny charakteru, vlastností a fungování zboží.
  12.  Prodávající provádí vrácení platby stejným způsobem, jaký použil zákazník, ledaže zákazník výrazně poskytl souhlas s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady.
  13.  Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nemá zákazník, který zakoupil zboží zabalené v zapečetěném obalu a obal je již otevřený. Tuto věc nelze vrátit po otevření obalu z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů.

Prosíme Vás, aby jste zboží, které nám odesíláte posílali v originálním baleni a náležitě jej zabezpečili před poškozením (např. papírová krabice). Tím se zboží zabezpečí před poškozením pří dopravě.

Formulář odstoupení